9 начина, по които селскостопанският кредит може да помогне на земеделските производители да се развиват

Как да вземете правилното решение за  използване на своя земеделски кредит? Ето 9 възможности, които да разгледате.

Ако сте в селскостопанския бранш, знаете, че земеделието е скъп отрасъл. Разходите за започване и управление на едно земеделско стопанство могат да бъдат непосилни и е вероятно да се нуждаете от финансиране - особено ако сте нови в бранша. Именно тук идва ролята на земеделския кредит.

Земеделските кредити са специално насочени към отрасъла. Има много възможности да използвате постъпленията, за да стартирате агробизнеса си или за разширяване на дейността си. Внимателното използване на агрокредита ще осигури вашия успех.

Още преди да кандидатствате за земеделски кредит, ще трябва да планирате как да използвате парите. Кои средства ще ви бъдат от най-голяма полза и ще поддържат бизнеса ви? Каква сума ви е необходима за заема? Ще трябва да сте направили своите разчети преди да получите кредита, тъй като те ще гарантират правилното му използване.

И така, как да вземете най- правилното решение за използване на вашия земеделски кредит? Ето девет възможности, които ще ви помогнат:

1. Закупуване на селскостопанско оборудване

Не можете да управлявате земеделско стопанство без специализирано оборудване. Бизнесът ви е толкова добър, колкото е добро оборудването, което използвате - от трактори, до напоителни системи и силози. Висококачественото и надеждно оборудване издържа по-дълго, спестява разходи и ще улесни работата ви, но е свързано и с висока цена.

Преди да се ангажирате прекомерно (или недостатъчно), внимателно проучете разходите и възможностите за оборудването, от което ще се нуждаете и се уверете, че то се вписва в бизнес плана ви. Направете разчет на разходите за всяко оборудване, включително оперативните разходи (например за гориво), разходите за поддръжка и ремонт. Помислете за консултация с други хора, които имат опит в бранша, за да получите тяхното мнение за това от какъв вид оборудване ще имате нужда, какво можете да очаквате да платите за него и какви са разходите за експлоатация и поддръжка.

Ако сте в бизнеса от дълго време, може би вече имате добра представа от какво се нуждаете. Въпреки това все още трябва да остойностявате всяко оборудване, което планирате да закупите. Можете също така да оцените оборудването, с което вече разполагате - може да е по-евтино да вземете заем за оборотни средства и да ремонтирате някои неща, отколкото да ги замените, в зависимост от разходите и очаквания срок на експлоатация на оборудването.

След като знаете от какво се нуждаете по отношение на оборудването, вземете предвид размера на селскостопанския кредит, който планирате да вземете, и се уверете, че ще можете да се справите с плащанията.

2. Закупуване на консумативи

От какво се нуждаете, за да отглеждате земеделски култури? Семена и почва! Само ако беше толкова лесно да стартирате селскостопански бизнес! Всъщност е необходимо много повече - освен оборудване (както вече обсъдихме), торове, машини за прибиране на реколтата и пари за тези и всички други разходи, свързани със започване на отглеждането на рентабилни култури.

Вашият земеделски кредит може да ви помогне да се насочите към правилния избор, като ви позволи да закупите необходимите консумативи, независимо дали става въпрос за камион с картофи или стадо говеда.

Имайте предвид, че няма да генерирате никакви парични средства до прибирането на реколтата, така че планирайте размера на заема си съобразно с това  да вземете кредит, достатъчен да покрие всичките ви оперативни разходи, докато започнете да генерирате приходи.

3. Покриване на разходите за земя

Земеделските кредити могат да се използват за закупуване или наемане на земя. Въпросите, които възникват при закупуването на земеделска земя, могат да бъдат решаващи, а земята, от която се нуждаете, да зависи от отрасъла в земеделието, към който планирате да се насочите. Трябва да прецените какъв почвен тип и колко земя ще ви е необходима, както и колко ще ви струва, за да можете да решите колко да наемете или закупите.

Имайте предвид, че може да е трудно да получите земеделски кредит за закупуване на земя, без да предоставите нещо, като обезпечение.

4. Рефинансиране на стар кредит

Ако вече имате непогасени кредити в сферата на  земеделието, може да поискате да ги рефинансирате. Това означава да вземете нов кредит, с по-ниска лихва и да използвате средствата, за да изплатите стария си заем с по-висока лихва. Така все още имате непогасен заем, но спестявате пари, благодарение на по-ниските лихвени вноски.

Това е решение, което има смисъл, само ако спестените лихви надвишават разходите по рефинансирането, така че е най-добре да го обсъдите с нашите финансови консултанти, за да се уверите, че ще бъде рентабилно за вас.

5. Маркетингови кампании и реклама

Ако искате да изградите търговска марка за вашата продукцията, ще трябва да се рекламирате на отворения пазар и на фирми - дистрибутори. Разходите за PR и маркетинг наистина могат да се увеличат - от уебсайтове през лога до целенасочени рекламни кампании.

Ако не сте запознати с маркетинговите практики, може би ще е добре да поговорите с консултант, за да решите кои канали ще бъдат най-ефективни за вас. Можете да използвате средствата от земеделския си кредит, за да увеличите популярността си - просто се уверете, че получавате най-доброто за парите си.

6. Извършване на подобрения и ремонти на вашето земеделско стопанство

Земеделските стопанства се нуждаят от постоянна поддръжка, за да работят ефективно. Агрокредитът може да се използва за скъпи подобрения или ремонти на сградния фонд, или инфраструктурата на стопанството, както и на самия вид земеделие. Тези капиталови подобрения могат да направят бизнеса ви по-ефективен и да подобрят продуктите ви. В съвременния световен пазар на добре информирани  потребители е от голямо значение да сте в крак с най-новите тенденции в модерното и екологосъобразно земеделие, както и в грижата за земята. Това означава, че част от средствата ви ще отиват за подобрения,  за да се постигнат по - големи печалби в дългосрочен план. Важно е да използвате част от бюджета си за популяризиране на направените подобрения!

7. Преодоляване на неблагоприятни и непредвидими моменти

Земеделието е непостоянен бизнес. Година с година не си прилича и затова никога не знаете как ще се развие реколтата или добитъкът ви. Вие оставате зависими от вашите потребители и купувачи, както се случва и при всички други бизнеси. Другият фактор остава цените на стоките, които са постоянно променливи.

Освен това земеделието е сезонно. В затруднени моменти на забавяне на реколтата и постъпления от нея, може да се наложи да използвате парични средства, за да върви бизнесът ви напред. Можете да използвате агрокредит, за да се защитите по време на спадовете във вашия бизнес. Използвайте го, за да покриете оперативните си разходи, както и тези за възстановяване. Невъзможно е да планирате и да се защитите от всички възможни случаи, затова земеделските заеми са на разположение, за да ви помогнат да преодолеете слабия и непредвидим сезон.

8. Покриване на оперативните разходи

Можете да използвате земеделски кредит, за да плащате на служителите си, да покривате сметките или разходите си. Това няма да продължи вечно - след като придобиете инерция в управлението на бизнеса , тогава ще можете да покривате собствените си разходи. Докато това се случи, земеделският кредит може да ви помогне да продължите напред.

9. Възстановяване след природни бедствия

Възможно е да се сблъскате със суша, наводнения, пожари, нападения на насекоми или болести , както и други заплахи, които могат сериозно да нарушат способността ви да генерирате приходи. Когато това се случи, можете да изтеглите земеделски кредит, за да покриете разходите за ремонт, оперативни разноски и др.

В крайна сметка

Ако работите в сферата на земеделието, знаете че разходите, свързани с управлението на едно стопанство, могат да бъдат много големи. Земеделският кредит е насочен към подпомагане на земеделските стопани, за да преминат на едно по - високо ниво на развитие във вече съществуващия си бизнес. Използвайте средствата си разумно и скоро ще сте на път към едно по - проспериращо селскостопанско бъдеще.

Ако търсите гъвкави решения за финансиране - HeavyFinance е тук, за да ви помогне. Попълнете кратък формуляр и ние ще се свържем с вас, за да обсъдим нуждите на вашето земеделско стопанство.

Назад